VBO PERSBERICHT
20 maart 2023
 
 
 

Werkgeversorganisaties pleiten voor werkbare en efficiënte implementatie van interfederaal screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen

imagewir7.png

Eind vorig jaar werd een akkoord gevonden over het interfederaal screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen (Screening FDI). Dat mechanisme zou in België op 1 juli 2023 in werking treden en is van toepassing op directe buitenlandse investeringen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of openbare orde in België, of voor de strategische belangen van de gewesten en gemeenschappen. Op 20 maart 2023 organiseerden het VBO, VOKA, UWE, BECI, Agoria en ICC Belgium daarover een allereerste infosessie.

Als onderdeel van dat mechanisme zal een interfederale screeningscommissie (ISC) worden opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende overheidsdiensten en een voorzitter afgevaardigd door de FOD Economie, waar ook het secretariaat zich zal bevinden. Concreet betekent dit dat bepaalde investeringen moeten worden gemeld, indien zij gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid, de openbare orde of de strategische belangen én indien er sprake is van een duurzame directe betrekking tussen de buitenlandse investeerder en de onderneming of ondernemer.

Nieuwe regels en procedures voor bedrijven

Tijdens de infosessie van het VBO, VOKA, UWE, BECI, Agoria en ICC Belgium namen de Europese Commissie, de FOD Economie en het advocatenkantoor Loyens & Loeff allen het woord om meer duiding te geven bij dat nieuwe mechanisme. Zo krijgen bedrijven eerstelijnsinformatie van de bevoegde instanties. Het mechanisme is immers volledig nieuw en bedrijven moeten zich optimaal kunnen klaarstomen om met de nieuwe regels en procedures aan de slag te kunnen gaan. Het is cruciaal dat bedrijven goed kunnen inschatten wat voor implicaties dat nieuwe systeem voor hen en voor hun internationale partners zal hebben en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Nood aan efficiënte en werkbare implementatie

Volgens het VBO, VOKA, UWE, BECI en Agoria moeten niet enkel bedrijven klaar zijn. Ze zijn van mening dat terzelfdertijd alle betrokken overheden:

  1. Volledig voorbereid moeten zijn zodat alles duidelijk en efficiënt verloopt. De werkgeversfederaties hebben daarom ook vanaf een zeer vroeg stadium gepleit om het mechanisme zo werkbaar mogelijk te maken voor hun bedrijven.

  2. De dialoog met de bedrijfswereld op continue wijze moet garanderen zodat eventuele problemen rechtgezet en verholpen kunnen worden zodra ze zich voordoen. Ook benchmarken met onze buurlanden moet deel uitmaken van zo’n evaluatie.
     
  3. De termijnen werkbaar en efficiënt moeten maken zodat bedrijven zo snel mogelijk rechtszekerheid hebben.

  4. Het nodige pragmatisme en soepelheid aan de dag te leggen, zeker in het begin wanneer bedrijven nog niet helemaal weten hoe alles in zijn werk gaat.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
20 MAART 2023
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy