VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 07 januari 2021
 
 
OPINIE
Creating 2021 for society

Het VBO blijft, samen met al zijn leden-sectorfederaties, ijveren voor een extra schokbestendig ondernemingsklimaat. In 2021 moeten we de negatieve impact van de crisis zoveel mogelijk beperken en de positieve effecten maximaal benutten.

Lees meer
DEZE WEEK
Nieuwe sociale maatregelen op 1 januari 2021

Begin 2021 is een reeks nieuwe maatregelen voor de bedrijven in werking getreden. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste. Lees meer

Brexit: there is a deal!

De sectoren die het hardst getroffen dreigen te worden door de gevolgen van de Brexit moeten gepast worden ondersteund, zeker gezien de forse impact van de coronacrisis. Het VBO volgt de besprekingen daarrond dus van nabij op. Lees meer

Focus Conjunctuur: Economie nog in COVID-19-houdgreep

Een heel aantal tweederonde-effecten (faillissementen, jobverlies …) zullen in het voorjaar beginnen wegen op de groei, terwijl de vaccinatiestrategie pas een normalisering van het economisch leven zal toelaten vanaf de zomermaanden. Lees meer

Vertrouwen sleutel voor digitalisering van transportadministratie

Het project Digital Gateway 2 Government, waarvan het VIL de initiatiefnemer was, bracht de stakeholders op een actieve manier bij elkaar. 4 dringende en haalbare projecten zoeken nu ondersteuning in de markt. Lees meer

Nieuwe Belgische barometer van de informatiemaatschappij

Eind 2020 bracht de FOD Economie naar jaarlijkse gewoonte de Belgische barometer van de informatiemaatschappij uit. Die meet de evolutie van de digitalisering in België en geeft zo een idee van de sterke en zwakke punten van ons land. Lees meer

EU-China Comprehensive Agreement on Investment

Na 7 jaar en niet minder dan 35 onderhandelingsrondes zijn de Europese Unie en China tot een principieel akkoord rond wederzijdse investeringen gekomen. Een eerste stap naar een nieuw evenwicht in de handelsrelatie tussen de EU en China. Lees meer

Gegevensoverdracht met het post-Brexit Verenigd Koninkrijk conform de GDPR tot 30 juni 2021

Op 24 december 2020 bereikten het Verenigd Koninkrijk en de 27 overblijvende EU-landen eindelijk een post-Brexit-akkoord. Het voorziet geen definitieve oplossing inzake gegevensbescherming, maar een nieuwe overgangsperiode. Lees meer

Publicatie
Herstructureren met of zonder ontslagen

Elke onderneming moet zich in de loop van haar bestaan de vraag stellen of een herstructurering al dan niet opportuun is in functie van de economische cycli. Een praktische gids met mogelijke scenario’s en actieplannen.
Lees meer

VBO-Evenementen
Meer impact met onze nieuwe webcastoplossingen

Webinar Solutions en het VBO hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe, state-of-the-art webcaststudio te bouwen in het hart van Europa. Ons doel? U helpen uw doelstellingen te bereiken.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright