VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 12 mei 2021
 
 
OPINIE
Het kan verkeren … in het sociaal overleg

Na het sociaal en politiek overleg bijna een kwarteeuw lang gevolgd te hebben, als observator en als actor, kom ik onvermijdelijk uit bij de uitspraak van Bredero: “Het kan verkeren …”.

Lees meer
DEZE WEEK
Exitplan biedt perspectief, ook voor telewerkers

De nieuwe voorgestelde tijdslijn biedt perspectief voor de getroffen sectoren. De terugkeermomenten voor telewerkers zijn een bijzonder goede zaak om de huidige sfeer van telewerkmoeheid te counteren. Lees meer

Kmo’s en grote ondernemingen in België: een vruchtbare symbiose

De tijd waarin kmo’s en grote ondernemingen lijnrecht tegenover elkaar stonden is voorbij. Het is nu zaak om eventuele complicaties die kunnen opduiken tussen die spelers te beperken, voor een optimale waardecreatie. Lees meer

Sociale partners roepen op om terugkeermomenten voor telewerkers opnieuw mogelijk te maken

Op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers. Lees meer

E-archivering: actuele ontwikkelingen

De voorwaarden waaraan de systemen voor elektronische archivering moesten voldoen om te worden beschouwd als ‘gekwalificeerd’ waren tot nu toe niet duidelijk gedefinieerd. De jongste maanden zijn er echter grote stappen vooruit gezet. Lees meer

Evaluatie Belgische privacywet

De Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stemde onze wetgeving af op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de GDPR. Lees meer

Europese sociale top in Porto: hoogtepunt Portugees voorzitterschap

Het enthousiasme voor de sociale dimensie van de EU mag de prioriteit, het herstel en de veerkracht van onze economieën, niet naar de achtergrond duwen. Nu moeten de lidstaten voldoende ambitieuze nationale doelstellingen vastleggen. Lees meer

Nieuw instrument rond buitenlandse subsidies

De Europese Commissie publiceerde haar wetgevend voorstel dat de verstorende effecten van (illegale) buitenlandse subsidies op de grote Europese markt moet tegengaan. Een voorstel waar een groot deel van de Europese industrie naar uitkeek. Lees meer

Publicatie
REFLECT VBO FEB – DE KRACHT VAN CO-ONDERNEMEN TUSSEN KLEIN EN GROOT

Dit nieuwe REFLECT-nummer brengt het Belgische ondernemerslandschap in kaart, maar bevat ook een cijfermatig onderbouwde denkoefening over de relatie tussen grote en kleine ondernemingen, over hun verschillen en hun complementariteit.
Lees meer

VBO-Evenementen
Waarom e-archivering voor uw bedrijf belangrijk is

Werken op afstand vereist ook dat de digitale kanalen of elektronische alternatieven dezelfde rechtszekerheid bieden als de papieren workflow en documenten. En dat kan, dankzij wat we noemen de ‘gekwalificeerde vertrouwensdiensten’.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright