VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 09 juni 2021
 
 
OPINIE
Sociaal akkoord: evenwichtig compromis in het kader van de relance van de economie

Dinsdag 8 juni hebben de sociale partners na een lange marathonvergadering een sociaal akkoord bereikt. Een evenwichtig akkoord dat zal bijdragen aan de relance van de economie.

Lees meer
DEZE WEEK
Werknemer moet vraag tot betaling van overuren nog steeds bewijzen

In een arrest oordeelt het Hof van Justitie van de EU dat lidstaten werkgevers moeten verplichten om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van werknemers wordt geregistreerd. Lees meer

Universitair toptalent beter en sneller inzetbaar op de werkvloer

Omdat talent van groot belang is voor het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van bedrijven, brengen de 5 Vlaamse universiteiten CEO’s in contact met het hoogopgeleide talent dat zich binnen hun muren bevindt. Lees meer

Cassatiearrest over verkorte opzeggingstermijn van 7 dagen

Cassatie oordeelde in het voordeel van de arbeiders, namelijk dat de verkorte opzeggingstermijn van 7 dagen alleen kan gelden wanneer het ontslag daadwerkelijk gebeurt in de eerste 6 maanden anciënniteit van de arbeider. Lees meer

IOE – Vernieuwing aan de top van het grootste ondernemersnetwerk ter wereld

Het VBO staat volledig achter de gemaakte keuzes van de Internationale Organisatie van Werkgevers, die de laatste jaren grote stappen heeft gezet om duurzaam en productief ondernemen breed op de internationale agenda te zetten. Lees meer

Versoepelingen coronamaatregelen – Gezond verstand boven euforie

De reeds geleverd inspanningen om het virus het hoofd te bieden, werpen duidelijk hun vruchten af. Zo wordt er in de ondernemingen al meer dan een jaar alles aan gedaan om virusoverdracht op de werkvloer zo goed als mogelijk tegen te gaan. Lees meer

Publicatie
Circulaire economie – Visie 2030 voor België

De ‘Visie circulaire economie 2030' van het VBO en zijn sectoren is ambitieus: tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider consolideren en verwezenlijken. Een roadmap voor de komende 10 jaar.
Lees meer

VBO-Evenementen
Verplichte federale enquête woon-werkverkeer - Hoe begint u eraan?

Het finale doel? Hoe begint u eraan? Welke nieuwigheden zitten er in de editie 2021? Op al die vragen krijgt u een antwoord tijdens een webinar georganiseerd samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright