VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 03 februari 2021
 
 
OPINIE
De eerste over de streep heeft niet gewonnen

Het vaccin tegen COVID-19 moet zorgen voor het licht aan het eind van de tunnel. Elke discussie erover is daarom beladen met emoties. We denken, voorlopig ten onrechte, dat we onze vrijheid herwinnen door de prik.

Lees meer
DEZE WEEK
Herstructureringen en COVID-19 – Eerder de NAR-akkoorden toepassen dan de wet herzien

De sociale partners hebben onlangs nog bewezen dat ze akkoorden kunnen afsluiten in complexe materies. Nu is het van het allergrootste belang dat die akkoorden worden opgepikt door sectoren en bedrijven. Lees meer

Elektriciteits- en gasnetbeheerders erkend als ambassadeurs duurzame ontwikkeling

De SDG Voices, of SDG-ambassadeurs, hebben als missie om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht te brengen, en ze toegankelijker te maken voor de burgers en bedrijven. Lees meer

Oproep tot mobilisering – Waakzaamheidsplicht en bestuur van vennootschappen

De Europese Commissie stelt nog voor de zomer nieuwe initiatieven voor inzake ‘due diligence’ in de waardeketens en duurzame ‘corporate governance’. U kunt nog tot 8 januari deelnemen aan de openbare raadpleging die ze daarvoor lanceerde. Lees meer

Nieuwe cao telewerk - Kader voor het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk

De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst om het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk te omkaderen. Lees meer

Virtuele interuniversitaire jobmarkt van 29-31 maart 2021

Investeren in R&D is een belegging voor de toekomst. Daarom zet het VBO graag de tweede virtuele editie van de interuniversitaire Job Market for Young Researchers in de kijker. Tien bedrijven kunnen bovendien gratis deelnemen. Lees meer

België neemt voorzitterschap Benelux over

België is gedurende een jaar voorzitter van de Benelux. Ons land zal inzetten op drie pijlers: de versterking van de interne markt, duurzaamheid en veiligheid. Ook de versterking van de band tussen de Benelux en de EU zal centraal staan. Lees meer

Global Risks Report 2021 – Risico’s identificeren om beter voorbereid te zijn

Het Wereld Economisch Forum publiceert zijn nieuw verslag over de globale risico’s. Bedrijven vragen zich af hoe ze zich kunnen voorbereiden op de evoluties en de risicovooruitzichten op lange termijn in het rapport. Lees meer

Provisie voor vakantiegeld – Balansen op 31 december 2020

De Administratie keurde de tarieven goed en herinnerde aan de regels die van toepassing zijn voor de gelijkstelling van de dagen werkonderbreking als gevolg van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Lees meer

GDPR – Wie zijn de verschillende actoren voor gegevensverwerking? Wat zijn hun rollen en verantwoordelijkheden?

Vorige week vond bij het VBO het jaarlijkse symposium van DPO News plaats, het tijdschrift dat zich richt tot de Data Protection Officers (DPO). Het werd georganiseerd door uitgeverij Anthemis en ingeleid door Didier Reynders. Lees meer

Publicatie
Herstructureren met of zonder ontslagen

Elke onderneming moet zich in de loop van haar bestaan de vraag stellen of een herstructurering al dan niet opportuun is in functie van de economische cycli. Een praktische gids met mogelijke scenario’s en actieplannen.
Lees meer

VBO-Evenementen
Topontmoeting met minister Georges Gilkinet

Het VBO organiseert een reeks exclusieve webcasts waarin een aantal topministers uit de federale regering hun beleidsvisie over cruciale thema’s in de context van de strijd tegen COVID-19 toelichten.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright