VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 10 februari 2021
 
 
OPINIE
Klaar voor de toekomst!

Een jaar geleden vierde het VBO zijn 125ste verjaardag. Het sloot een nieuw verbond met zijn stakeholders met de klemtoon op de rol van de bedrijven in onze maatschappij en de manier waarop ze waarde creëren voor onze samenleving.

Lees meer
DEZE WEEK
Economische impact migratie: VBO pleit voor en-enverhaal

Om ook effectief tot een tewerkstellingsgraad van 80% te komen, moeten we inzetten op een en-enverhaal: én ons land promoten om buitenlands talent aan te trekken, én het onbenutte arbeidspotentieel in ons land aanboren. Lees meer

Chaos in maritiem transport weegt zwaar op Belgische bedrijven

De coronacrisis bracht het geoliede raderwerk van het maritieme transport grondig in de war, met als gevolg grote vertragingen in de levering van grondstoffen. Voor Belgische bedrijven betekenen die haperingen de genadeklap. Lees meer

Opening kappers is nieuw lichtpunt, maar krachtig solvabiliteitsplan is wissel op de toekomst

Het VBO is tevreden dat het overlegcomité definitief groen licht heeft gegeven voor de heropening van de kappers. Volgende uitdaging: een snelle en efficiënte vaccinatiecampagne uitrollen en een krachtig solvabiliteitsplan opzetten. Lees meer

VBO positief over vaccinatieverlof en roept op tot verantwoordelijkheidszin

De sociale partners hebben een advies uitgebracht over vaccinatieverlof. De werknemers die een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie tijdens de werkuren, krijgen het recht om gedurende de nodige tijd afwezig te zijn van het werk. Lees meer

Eerste BBE van 2021: VBO neemt de Europese dossiers onder de loep

De VBO-werkgroep BBE (Belgian Business for Europe) kwam op 8 februari 2021 voor het eerst dit jaar opnieuw samen om een aantal actuele Europese dossiers te overlopen. Lees meer

Publicatie
Focus International Trade – Internationale handel cruciaal, zeker tijdens COVID-19

De commerciële werkelijkheid, die van ons land een van de meest open economieën ter wereld maakt, moeten we constant onder de aandacht brengen. Ze wordt immers nog zo vaak miskend, en zelfs bewust ontkend.
Lees meer

VBO-Evenementen
Middagen van de Digitalisering van het recht

Digitaal wordt het nieuwe normaal. De huidige gezondheidscrisis geeft die evolutie nog een extra duwtje. Daarom organiseren we begin 2021 een reeks van vijf webinars over de digitalisering van het recht.
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright