VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 09 november 2022
 
 
OPINIE
Een uitslaande brand blus je niet met benzine

Ondanks het feit dat alle alarmsignalen in het bedrijfsleven op rood staan, vonden we de vakbondsafgevaardigden niet bereid om tot een akkoord te komen. Zo leggen ze de bal in het kamp van de regering.

Lees meer
DEZE WEEK
Schulden van de consument, kostelijke zaak voor de onderneming

De ministerraad gaf groen licht aan het voorontwerp van wet ter regulering van de minnelijke invordering van schulden van de consument. Het voorontwerp, dat nu ter advies wordt voorgelegd aan de Raad van State, stuit op bezwaren. Lees meer

Belgische plannen voor herstelbaarheids- en levensduurindex

Enkel een geharmoniseerde Europese index kan een echte stimulans zijn. Dat instrument zal ervoor zorgen dat bedrijven op een uniforme manier informatie uitwisselen en in hun ecodesign de principes van herstelbaarheid meer in acht nemen. Lees meer

Energiecrisis: banken bieden oplossingen op maat aan voor ondernemingen

In dit onzekere financiële klimaat staan de banken klaar om samen met de bedrijven en zelfstandigen, die moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis, op zoek te gaan naar individuele oplossingen op maat. Lees meer

VBO ontvangt BusinessEurope

De vergadering van het Executive committee van BusinessEurope, de Europese werkgeversorganisatie, vond onlangs plaats op het VBO. Het ging er voornamelijk over de prioritaire dossiers vóór het einde van de huidige Europese legislatuur. Lees meer

Het VBO bezoekt ArcelorMittal in Gent

Recent bracht een delegatie van het VBO een werkbezoek aan ArcelorMittal, dat 200 miljoen euro investeerde in een installatie die de CO afkomstig uit hoogovens zal omzetten naar 80 miljoen liter bio-ethanol per jaar. Lees meer

Publicatie
REFLECT VBO FEB - Tools voor een futureproof arbeidsmarkt

Welke tools kunnen we inzetten om werkzoekenden aan een job te helpen, inactieven te activeren, transities te faciliteren, in te zetten op inclusie en werkbaarheid …? Laat u inspireren door het VBO-magazine REFLECT.
Lees meer

VBO-Evenementen
Sociale verkiezingen: Bereid u tijdig voor!

Een goede voorbereiding begint met degelijke informatie. Om niet voor ‘een voldongen feit’ te worden geplaatst, moet uw onderneming nu al nadenken over de manier waarop ze de komende sociale verkiezingen zal aanpakken!
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy