VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 21 december 2022
 
 
OPINIE
Beyond the horizon together

VOORBIJ DE HORIZON. Dat is de kern van onze boodschap. 2023 is een nieuwe horizon waar we, naarmate we er dichterbij komen, verder voorbij kunnen kijken. Op die manier verleggen we de grenzen van ons gezamenlijk streven en kunnen.

Lees meer
DEZE WEEK
Dashboard fiscale hervorming: waar moeten we naartoe?

De regering zal een eerste stap zetten naar een bredere fiscale hervorming. Het doel? De hoge lasten op arbeid verlagen. Om het debat te objectiveren heeft het VBO een dashboard uitgewerkt dat die welbekende vaststellingen verduidelijkt. Lees meer

EU-minimumbelasting herbevestigt minimumbijdrage grote ondernemingen

De Europese ministers van Financiën bereikten een akkoord over de implementatie van een wettelijk kader dat op een gecoördineerde manier een minimale effectieve belasting van 15% op bedrijfswinsten voor grote groepen van ondernemingen. Lees meer

Sociale verkiezingen 2024: unaniem advies van de sociale partners in de NAR

Het VBO is tevreden dat er een akkoord is bereikt over de kiesvoorwaarden voor uitzendkrachten. Het verwelkomt ook het akkoord om de manier waarop de verkiezingsaankondiging wordt overgemaakt te moderniseren. Lees meer

Akkoord over Europees gasprijsplafond

Europa heeft een akkoord gevonden over een dynamisch prijsplafond voor aardgas. Met een plafondprijs van 180 euro lijkt het instrument alvast doeltreffender dan het voorstel van een maand geleden. Lees meer

Unia en de werkgeversorganisaties versterken hun samenwerking

De werkgeversorganisaties en Unia vernieuwen de samenwerkingsovereenkomst die ze aangingen in 2019. Die nieuwe overeenkomst, die loopt over drie jaar, toont aan dat diversiteit een prioriteit is en blijft voor de privésector. Lees meer

Mogelijkheid om sinds 19/12/2022 een voorschot toe te kennen bij overheidsopdrachten

Een KB voorziet in de toekenning van een voorschot voor de uitvoering van overheidsopdrachten, omwille van de economische crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die mogelijkheid bestaat sinds 19 december 2022 voor alle opdrachten. Lees meer

Akkoord over enkele onderdelen van Fit for 55-pakket

Er werd een akkoord bereikt over de eerste onderdelen van het ‘Fit for 55’-pakket. Het gaat onder meer om het ‘carbon border adjustment mechanism’ (CBAM) en de verdeling van de broeikasgasreducties tussen de Europese lidstaten. Lees meer

Provisies voor vakantiegeld – Balansen op 31 december 2022

Het VBO heeft de percentages voorgesteld van de voorzieningen voor vakantiegeld die op 31 december 2022 in de balansen worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard. Lees meer

Must-reads VBO REFLECT-magazine ‘Redt ESG de finance van uw business?’

Steeds meer overheden eisen van bedrijven en organisaties dat ze hun strategie, beleid en operaties ESG-proof maken. Dat kan van doorslaggevend belang zijn om al dan niet financiering te krijgen. Lees meer

BBE over het mededingingsbeleid

Inge Bernaerts (DG Concurrentie van de Europese Commissie) nam deel aan een gezamenlijke vergadering van de werkgroep Belgian Business for Europe en de Juridische commissie van het VBO. Focus? Het Europese mededingingsbeleid. Lees meer

Women in Economic Policy

Ondernemingen staan vandaag voor grote uitdagingen, niet in het minst door de klimaat- en digitale transitie. Kom tijdens een boeiend paneldebat te weten hoe vrouwelijk leiderschap op de werkvloer daar positief op kan inspelen. Lees meer

Publicatie
Cyber Incident Roadmap

Tijdens een incident houden we ons vaak bezig met de meest dringende zaken en verliezen we uit het oog dat, in het kader van het dagelijks bestuur, ook ten aanzien van overheidsdiensten of -organen snel moet worden opgetreden.
Lees meer

VBO-Evenementen
How technology is improving customer service and efficiency

BRIEC sessions are high-end networking events where attendees discuss a number of innovation cases centred around a particular theme. Our event on Wednesday, 25 January will focus on innovative developments in Insurtech and Fintech.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy