VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 18 januari 2023
 
 
OPINIE
Kernreactoren verlengd, maar zal dat volstaan?

Op maandag 9 januari zijn Engie en de federale regering tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste Belgische kernreactoren. Dat is een vertrouwenwekkend signaal aan het bedrijfsleven.

Lees meer
DEZE WEEK
Wat het Belgian Mobility Dashboard ons vertelt over 2022

Het Belgian Mobility Dashboard, dat het VBO en FEBIAC in januari 2022 in het leven riepen, is een voor iedereen toegankelijk platform met kritieke mobiliteitsindicatoren. Wat waren in dit eerste jaar de opvallendste trends? Lees meer

Op naar een fiscale hervorming die méér werken méér doet lonen

2023 kan wel eens het jaar zijn waarin we meer zicht krijgen op de eerste fase van de fiscale hervorming. Een eerste inschatting wijst er evenwel op dat mogelijk geen antwoord zal worden gegeven op de structurele problemen van vandaag. Lees meer

Negatief advies Europese Commissie voor Belgische herstelbaarheids- en levensduurindex

De Commissie bekrachtigt het standpunt dat het Europese kader voor productnormering moet worden gevolgd. Enkel een uniforme Europese score kan duidelijkheid brengen, zowel voor consument als onderneming. Lees meer

Raad van de EU - Zweden neemt de fakkel over van Tsjechië

Op 1 januari nam Zweden het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU over. De Zweedse prioriteiten zijn veiligheid en eenheid, concurrentievermogen, ecologische en energietransitie, democratische waarden en de rechtsstaat. Lees meer

Het VBO steunt de oproep van BusinessEurope om opnieuw handelsakkoorden te sluiten!

Moderne handelsovereenkomsten zijn een onmisbaar instrument om een gelijk speelveld met derde landen te creëren en investeringen aan te trekken die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie. Lees meer

Event Women in Economic Policy - Rolmodellen werken inspirerend!

Inzetten op diversiteit en inclusie is een groot voordeel, want bedrijven met divers samengestelde toporganen zijn winstgevender en zullen meer toptalent kunnen aantrekken. Lees meer

Werkbezoek aan het Europees Parlement in Strasbourg

Het VBO organiseerde voor zijn RvB een werkbezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg. 2023 wordt het laatste volledige jaar van de huidige Europese legislatuur. Een jaar waarin nog vele dossiers zullen worden besproken en gestemd. Lees meer

Publicatie
Cyber Incident Roadmap

Tijdens een incident houden we ons vaak bezig met de meest dringende zaken en verliezen we uit het oog dat, in het kader van het dagelijks bestuur, ook ten aanzien van overheidsdiensten of -organen snel moet worden opgetreden.
Lees meer

VBO-Evenementen
Bent u mee met de nieuwe Europese Vertical Block Exemption Regulation (VBER)?

De nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening (Vertical Block Exemption Regulation) is in werking getreden. Tijdens een studiemiddag nemen we de VBER onder de loep vanuit beleidsmatig, juridisch en praktisch oogpunt.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy