VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 25 januari 2023
 
 
OPINIE
Het verder uitbouwen van de tweede pensioenpijler doe je niet door aan de fundamenten ervan te raken!

Met alle argumenten voor een stabiele tweede pijler is het onbegrijpelijk dat vanuit regeringskringen de aanval wordt ingezet op deze essentiële pijler om in combinatie met het lage wettelijke pensioen waardig ouder te kunnen worden.

Lees meer
DEZE WEEK
Een plan voor het goederenvervoer per spoor ... op de rails

Op 24 januari organiseerde vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, in samenwerking met het VBO, een evenement over het spoor als hoofdrolspeler in onze economische ontwikkeling. Lees meer

Hoofdzakelijkheidscriterium: NAR sluit cao om harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden te ondersteunen

Het VBO is verheugd dat de sociale partners deze cao afgesloten hebben, het resultaat van lange werkzaamheden. Ze getuigt van het constructieve engagement van de sociale partners om tegen 2030 een volledige harmonisering te verwezenlijken. Lees meer

Ook de wetgever moet zorgvuldig zijn

Wordt het gedrag van de overheid getoetst aan de algemene zorgvuldigheidsnorm? Wat de uitvoerende en de rechterlijke macht betreft, was reeds langer duidelijk dat een dergelijke toetsing mogelijk was. Lees meer

Tripartiete Beginselverklaring ‘multinationale ondernemingen en sociaal beleid’ – 3e actieplan van de sociale partners

Het VBO steunt en werkt mee aan het model van de IAO, gebaseerd op partnerschappen en gedeelde verantwoordelijkheden. Enkel de bedrijven verantwoordelijk stellen voor de eerbiediging van sociale rechten op alle niveaus is onrealistisch. Lees meer

Sociale partners akkoord over aanvullende cao die toekenningsvoorwaarden fietsvergoeding vastlegt

De sociale partners werden het eens over een aanvullende cao die de voorwaarden regelt voor de toekenning van de fietsvergoeding. Zo wordt een algemene fietsvergoeding vermeden voor sectoren waar daarover al een sectoraal akkoord bestaat. Lees meer

Europese richtlijn voor vrouwen in raden van bestuur en de gevolgen voor België

Meer vrouwen in raden van bestuur is een eerste stap aangezien die vrouwen op strategisch vlak kunnen wegen op de onderneming. Maar daarmee alleen zullen we in ondernemingen geen gendergelijkheid bereiken. Lees meer

Resultaten van de VBO-ULB-VUB-leerstoel over circulaire businessmodellen gebundeld in een handboek

Inzichten van de academische wereld en de ondernemingswereld zorgen voor een wederzijdse versterking, met als resultaat een reeks criteria en strategieën waarmee ondernemingen aan de slag kunnen richting circulair ondernemen. Lees meer

Publicatie
REFLECT VBO FEB – Redt ESG de finance van uw business?

De tijd van ‘vrijheid blijheid’ is definitief voorbij. Vandaag al verplichten steeds meer overheden, van Europees tot lokaal, bedrijven en organisaties om hun strategie, beleid en operaties ESG-proof te maken.
Lees meer

VBO-Evenementen
Bent u mee met de nieuwe Europese Vertical Block Exemption Regulation (VBER)?

De nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening (Vertical Block Exemption Regulation) is in werking getreden. Tijdens een studiemiddag nemen we de VBER onder de loep vanuit beleidsmatig, juridisch en praktisch oogpunt.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy