VBO DIRECT
01 februari 2021
 
 
 
 

Febelfin: “Ga op tijd in dialoog met uw bank voor een oplossing op uw maat” 
 
 

Beste ondernemer,
Vele ondernemingen hebben het afgelopen jaar beroep gedaan op het betalingsuitstel voor kredieten om deze moeilijke covid19-periode te kunnen overbruggen. En ook op dit moment wordt er nog beroep gedaan op het algemeen betalingsuitstel, via het Tweede Charter. Maar gezien de maximale termijn van negen maanden in vele gevallen bijna afgelopen is, wil Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, iedereen met aanhoudende liquiditeitsproblemen aansporen om tijdig in overleg te gaan met hun financiële instelling. Liever vandaag dan morgen, en in ieder geval voor het aflopen van het betalingsuitstel. Het is belangrijk hier niet te lang mee te wachten zodat eventuele risico’s zich niet zouden opstapelen.


Een faillissement is voor niemand een goede zaak, in de eerste plaats niet voor de onderneming, maar ook voor de bank niet. Die zal zich constructief opstellen om levensvatbare ondernemingen door de crisis te loodsen. Een constructief gesprek met de bank, om samen op zoek te gaan naar mogelijke individuele en structurele oplossingen op maat, is dan ook een belangrijke volgende stap.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ondernemers en zelfstandigen een specifieke oplossing op maat aan te bieden:

  • Bijkomend betalingsuitstel op bilaterale basis en in specifieke gevallen
  • De looptijd van een krediet ‘stretchen’ om de periodieke aflossingslast te verlichten
  • Een bijkomende lening (met of zonder staatswaarborg of een regionale garantie)
  • De solvabiliteit versterken (via een achtergestelde lening of bijkomend eigen vermogen)
  • Een gemengde formule op maat

Bovenstaande lijst is niet exhaustief en is afhankelijk van bank tot bank en van onderneming tot onderneming. Wat de beste manier is om een bepaalde onderneming uit de financiële moeilijkheden te halen, zal blijken uit het bilateraal overleg.

Karel Baert, CEO van Febelfin: “De banksector is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal steeds op zoek gaan naar een verantwoorde oplossing in het belang van alle partijen, rekening houdende met haar wettelijke en maatschappelijke verplichtingen. De banken nemen het engagement om alle gezonde, levensvatbare bedrijven met toekomstperspectieven doorheen deze crisis te loodsen. De banken staan klaar om te helpen waar mogelijk.”

Er is geen tijd te verliezen. Daarom vraagt Febelfin om uw leden zoveel mogelijk te sensibiliseren om gevolg te geven aan onze oproep: praat op tijd met de bank over mogelijke individuele oplossingen op maat.  

Meer info : www.febelfin.be

 
 
 
PIETER TIMMERMANS
GEDELEGEERD BESTUURDER
PIETER TIMMERMANS
GEDELEGEERD BESTUURDER
 
 
 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright