VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 09 september 2020
 
 
OPINIE
Hoe een golf van faillissementen vermijden?

Liefst 43% van onze bedrijven zou vandaag op de rand van het faillissement hebben gestaan, indien de overheden geen maatregelen hadden getroffen om die schok op te vangen. Maar het gevaar is nog niet geweken. Integendeel.

Lees meer
DEZE WEEK
Verklaring Groep van Tien: COVID & Relance

De sociaal-economische impact van de coronacrisis is van een nooit geziene omvang. De Groep van Tien is daarom van oordeel dat er nood is aan een federaal actieplan met maatregelen die inspelen op drie verschillende periodes. Lees meer

Bevoorradingszekerheid en duurzaamheid van kritieke grondstoffen

De Europese Commissie stelde vorige week de nieuwe lijst van kritieke grondstoffen, 10 actiepunten en een verkenningsrapport voor om de duurzame toegang tot kritieke grondstoffen veilig te stellen. Lees meer

VVIP-Talks: Andrea Maier (VU - University of Melbourne) opent de reeks

Op maandag 7 september heeft het VBO in het kader van zijn 125e verjaardag de aftrap gegeven van een reeks VVIP-Talks met het thema ‘Wat als we allemaal 130 worden?’. Lees meer

IOE – 100 jaar strijd van de ondernemingen

De 100 jaar geleden opgerichte IOE is voorstander van een duurzaam economisch en sociaal beleid dat vrij ondernemerschap, welvarende bedrijven en een rechtvaardige samenleving voor iedereen in de hand werkt. Lees meer

Amerikaanse kreeft in ruil voor Europese kant-en-klare gerechten?

De Verenigde Staten en de Europese Unie een akkoord gesloten over de verlaging van de handelstarieven tussen de twee economische blokken. Een eerste positieve stap die echter slechts een fractie van het handelsverkeer vertegenwoordigt. Lees meer

‘Koolstofarme’ brandstoffen – Meer dan elektriciteit alleen

Door het veranderende klimaat focust de transportsector vandaag vooral op het inzetten van elektrische voertuigen en in mindere mate op voertuigen op gas. Maar er zijn nog meer alternatieven onderweg. Lees meer

125 jaar VBO - De ene crisis is de andere niet

Naar aanleiding van zijn 125e verjaardag vroeg het VBO 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België naar de impact van 25 scharniermomenten. Piet Vanthemsche (voormalig kabinetschef) haalt de dioxinecrisis van 1999 aan. Lees meer

Publicatie
Een 4x4-turborelanceplan om het groeipotentieel van onze economie te versterken

Het VBO-relanceplan slaat op 4 krachtlijnen: het versterken van ons economisch weefsel, een hervorming van de arbeidsmarkt en van de sociale zekerheid, het faciliteren van de ecologische transitie en investeren in de digitale revolutie.
Lees meer

VBO Evenementen
Na de stemming en aanstelling van de nieuwe OR of het nieuwe CPBW

Of u nu expert of nieuweling in deze materie bent, het VBO begeleidt uw onderneming gedurende de hele pre-electorale, electorale en postelectorale procedure met zijn uniek informatie- en expertisepakket. Schrijf u nu in!
Lees meer

 
Mijn gegevens & voorkeuren    -    Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright