Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland

België, zich bewust van zijn centrale positie binnen de Europese Unie, werkt al jarenlang aan de bestrijding van corruptie in zijn nationale en internationale handelsuitwisselingen. Voor de Belgische regering is de bestrijding van corrup­tie een prioriteit die is opgenomen in het nationale veiligheidsplan 2016-2019.

Met deze brochure wil België de ondernemingen die actief zijn op de internatio­nale goederen-en dienstenmarkten sensibiliseren, door ze te waarschuwen voor de talrijke risico’s en de gevolgen ervan. Het is tevens de bedoeling om de onder­nemingen praktische hulpmiddelen en concrete voorbeelden aan te reiken met het oog op de aanpak van corruptie en hen te helpen bij de invoering van een eigen ge­dragscode. Verantwoord ondernemen houdt in dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen toelaatbare en niet-toelaatbare handelswijzen. Het management van de onderneming moet op dat punt een zeer duidelijk standpunt innemen.

Deze brochure is het resultaat van een samenwerking tussen enerzijds het Nationaal Contactpunt voor OESO-richtlijnen, bij de Federale Overheidsdienst Economie, en de Federale Overheidsdienst Justitie en anderzijds de organisaties die de belangen van de ondernemingen van ons land vertegenwoordigen, het Verbond van Belgische Ondernemingen en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel.

> Klik hier om de brochure te downloaden

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.