De nodige tijd en andere syndicale faciliteiten

3 december 2019 – Dit heuse vademecum, concreet en geïllustreerd met voorbeelden, is het perfecte hulpmiddel om praktische oplossingen uit te dokteren voor de soms netelige vraagstukken die de syndicale faciliteiten met zich meebrengen. Aan de hand van een grondige analyse van cao nr. 5 tonen de auteurs aan dat er al een solide kader bestaat, dat heel wat situaties dekt.

Over de tijd en de faciliteiten nodig om de taak als vakbondsafgevaardigde naar behoren te vervullen, is al heel wat inkt gevloeid. Een lastig en schier onoplosbaar vraagstuk. Een uitdaging voor wie zich eraan waagt. 

In deze gids gaan Manou Doutrepont en Sofie Claes die uitdaging aan, en ze doen dat met brio. Of het nu gaat om algemene of specifieke situaties, dit naslagwerk reikt een hele reeks nuttige aanbevelingen aan voor terugkerende gevallen. In die zin is het dan ook een onmisbaar hulpmiddel om een goede relatie te onderhouden met de afgevaardigden van sectoren en bedrijven. 

De auteurs hebben cao nr. 5 van 24 mei 1971 omtrent het statuut van de syndicale afvaardigingen van bedrijfspersoneel tot in de puntjes uitgekamd. Op basis van een heel grondige en nauwgezette analyse van die tekst tonen ze dat de sociale partners een duidelijk kader hebben geschapen, dat talloze scenario's dekt. Dat kader kent vakbondsafgevaardigden rechten én plichten toe en zorgt voor een evenwicht dat onontbeerlijk is voor een vlekkeloze bedrijfsvoering. 

Om dat evenwicht in stand te houden, is het van elementair belang dat sectoren en bedrijven de gemaakte afspraken goed en strikt blijven naleven. Een dergelijke gedragscode draagt bij tot een klimaat van vertrouwen en respect voor eenieders belangen.

Prijs: 40 EUR (excl. btw 21%) VBO-leden en leden van leden, 60 EUR (excl. btw 21%) niet-VBO-leden 

*Indien u een exemplaar van de brochure wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met Mathilde Carpentier via mca@vbo-feb.be. Let op: in het Frans zijn er nog maar enkele exemplaren over.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.