Focus International Trade – Laten we in deze moeilijke periode de internationale handel ondersteunen!

Woensdag 24 juni 2023 – In deze nieuwe editie van Focus International Trade onderstrepen we nogmaals het belang van de buitenlandse handel voor onze zeer open economie, die met talrijke geglobaliseerde productie- en toeleveringsketens verbonden is. In deze moeilijke economische periode, die gekenmerkt wordt door verschillende geopolitieke spanningen, moeten we de handel, in België, in Europa en in de hele wereld, dan ook meer dan ooit ondersteunen.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
Benoit Monteyne, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
24 mei 2023

Het is dan ook erg positief dat de Europese leiders onlangs de centrale rol van handel in het kader van een modern industriebeleid, waar wij vurig voor pleiten, opnieuw bevestigden. De diversificatie van het handelsverkeer is bovendien een essentiële factor voor het welslagen van de energietransitie, aangezien de bevoorrading van energie en kritieke grondstoffen een enorme uitdaging vormt. Tot slot is handel een hefboom voor duurzaamheid in de landen waarmee de EU over handelsakkoorden onderhandelt.

De Belgische en Europese overheden mogen echter niet naïef zijn en moeten de legitieme belangen van ons land en van de EU op een doeltreffende manier beschermen als zij worden bedreigd. Daarom bevat het handelsbeleid van de EU ook een meer defensief luik, dat wij eveneens ondersteunen. Het VBO verwelkomt bijvoorbeeld dat in de komende maanden een uniek interfederaal mechanisme zal worden ingevoerd om niet-Europese deelnemingen in Belgische ondernemingen te screenen. Het doel is om mogelijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en orde op te sporen.

Maar ondanks de duidelijk positieve gevolgen van het EU-handelsbeleid voor de werkgelegenheid, groei, welvaart en duurzaamheid hinkt ons land achterop bij het ratificeren van handelsakkoorden. Nochtans zijn sommige van die akkoorden al vele jaren geleden gesloten. Die situatie ondermijnt de geloofwaardigheid van België tegenover zijn Europese en internationale partners. Het VBO heeft daarom een reeks initiatieven genomen om de snelle ratificatie van die overeenkomsten door de verschillende bevoegde autoriteiten in ons land aan te moedigen en vraagt om steun voor de nieuwe overeenkomsten die de Europese Commissie binnenkort ter ratificatie zal voorleggen.

> Lees de volledige analyse (PDF)
> Lees de volledige analyse (Doorbladeren PDF)

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.