Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

De wet van 3 september 2017 vormt de omzetting voor België van de richtlijn 2014/95/EU betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit, door bepaalde grote ondernemingen en groepen.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
08 maart 2018

De informatieverplichtingen in de richtlijn passen in het kader van de bijdrage van de bedrijfswereld aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn bepaald. Ze dragen bij tot de bepalende, groeigerichte rol die vennootschappen vervullen op de weg naar een duurzame economie.

De wet voert nieuwe rapporteringsverplichtingen in en sluit aan bij een bredere internationale tendens waarbij stakeholders, naast financiële gegevens zoals de balans of de resultatenrekening, steeds meer belang hechten aan niet-financiële informatie.

Deze toelichtingsnota is bedoeld om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er vrijwillig aan willen beantwoorden, een leidraad te geven over hoe ze de bepalingen van die wet in de praktijk kunnen toepassen.

> Klik hier om de brochure ‘Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit – Toelichting voor Belgische vennootschappen’ te downloaden

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.