Het UBO-register – In 5 stappen naar een correcte registratie

Het preventieve instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is gemoderniseerd. Een van de innovaties is de invoering van een nationaal register van uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ of UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten: het UBO-register.

Doel van de nieuwe databank? Van elke vennootschap, (i)vzw of juridische entiteit moet perfect duidelijk zijn wie de touwtjes in handen heeft. Niet om het aandeelhouderschap en de vermogensorganisatie te grabbel te gooien voor God en klein Pierke. Het register moet voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich anoniem achter bedrijven of andere juridische structuren verschuilen. Daarom verhoogt het register de transparantie van hun controlestructuur.

De UBO of ‘uiteindelijke begunstigde’ is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

De wet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen dan ook om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden. Bestuurders dienen vervolgens verschillende gegevens van hun uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO-register. De bedoeling is vast te stellen wie er effectief achter een juridische entiteit zit en de transparantie inzake eigendomsstructuren te verhogen. De deadline voor de eerste inschrijving van de UBO’s van uw vennootschap, vzw of stichting is 30 september 2019.

In samenwerking met de Algemene Administratie van de Thesaurie heeft het VBO een brochure uitgegeven waarin we inzoomen op de vijf stappen die u moet zetten om in orde te zijn met de aangifte. Afhankelijk van de soort structuur of onderneming zijn er immers verschillende regels van toepassing om de begunstigden door te geven. Met deze publicatie kunt u hands-on aan de slag om de gegevens accuraat en correct door te geven.

> Download de brochure 'Het UBO-register – In 5 stappen naar een correcte registratie'

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.