VBO-REFLECT: ‘Recht voor ondernemers’

Veel ondernemingen zijn niet te spreken over de traagheid, de hoge kost en het gebrek aan voorspelbaarheid van onze hoven en rechtbanken. Dat wordt bevestigd door studies van de Europese Commissie en de Raad van Europa. Daaruit blijkt dat het Belgische rechtssysteem niet goed scoort in vergelijking met heel wat Europese en niet-Europese landen.

België staat op de 52e plaats in een rangschikking van 190 landen wat betreft de kwaliteit van de rechtsgang, en blijft onder het OESO-gemiddelde. Al scoort België (vrij) goed voor de structuur van zijn rechtbanken en procedures en voor alternatieve geschillenbeslechting, voor het beheer van de gerechtszaken zelf (het zogenaamde ‘casemanagement’) en voor de digitalisering en automatisering van het rechtssysteem krijgt het bijzonder slechte punten.

Justitie is echter een overheidsdienst die in belangrijke mate wordt gefinancierd door de ondernemingen. En die verwachten dus met recht en rede efficiënte en kwaliteitsvolle oplossingen. De ondernemingen moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar, eenvoudig, voorspelbaar en flexibel wettelijk kader. Ook de hoven en rechtbanken moeten aan die criteria voldoen.

De regering voerde tal van hervormingen door om de werking van het Belgische rechtssysteem te verbeteren en er staan nog heel wat projecten op stapel om onze justitie op de rails van de toekomst te zetten. Zo werden in 2016 de e-Box en de e-deposit gecreëerd zodat ondernemingen bij de hoven en rechtbanken elektronisch meldingen kunnen doen en documenten neerleggen. In april 2018 maakte de regering haar plannen concreet voor het Brussels International Business Court (BIBC), een Engelstalige rechtbank bevoegd voor internationale economische geschillen tussen ondernemingen.

Vraag is of die evoluties binnen ons rechtssysteem voldoende gekend zijn en worden ingeschakeld of toegepast door de ondernemingen? Zijn ze trouwens efficiënt genoeg? Deze REFLECT neemt ons gerechtelijk en justitieel bestel haarfijn onder de loep en herinnert ons eraan, voor zover dat nog nodig is, dat ons land verdere inspanningen moet leveren voor een justitie 2.0 die een echte hefboom kan zijn voor de concurrentiekracht van ons land.

Hierna vind u de links naar de verschillende artikels van deze nieuwe VBO-REFLECT:

• Recht voor ondernemers – Procedure onbetwiste geldschulden loont 
• Recht voor ondernemers – Ondernemingsrechtbank. Uniforme en coherente behandeling voor álle ondernemingen 
• Recht voor ondernemers – BIBC. Tijd voor Brussel na Parijs, Dubai, Londen en Singapore 
• Recht voor ondernemers – Het juridisch beroep in de 21ste eeuw 
• Recht voor ondernemers – Justitie en informatisering. Trage start maar op goede weg
• Recht voor ondernemers – Modern vennootschapsrecht. Meer vrijheid organisatie vennootschappen en verenigingen 
• Recht voor ondernemers – Interview van Jean Eylenbosch, captain of industry 

Of lees het complete magazine REFLECT

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.