Wat doen we

Als stem van de Belgische bedrijven zet het VBO zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat en behartigt het de belangen van meer dan 50.000 ondernemingen (groot en klein) op federaal, Europees en internationaal niveau. Hoe groter het draagvlak van onze boodschap, hoe meer slagkracht we bundelen.

Actie
We zijn actief op alle bedrijfsdomeinen. In de ruime zin van het woord bieden we expertise op zowel economische, sociale, juridische als fiscale domeinen. En dat op federaal, Europees en internationaal niveau.

• We treden op als representatieve gesprekspartner die zijn leden-federaties en de ondernemingen vertegenwoordigt ten aanzien van de overheid, de vakbonden, de media, de academische wereld en de niet-gouvernementele organisaties.

• We worden door de wet erkend om te onderhandelen en adviezen uit te brengen in naam van de ondernemingen.

• We maken studies en analyses.

• We nemen gemeenschappelijke initiatieven met andere ondernemingsorganisaties.

• We communiceren de visie, standpunten en strategie van onze leden.

Pijlers
Wat we doen kunnen we dankzij:
• De terreinkennis van en de consensus tussen onze leden-federaties.

• De expertise en ervaring van de bedrijfsleiders.

• Onze relaties en de samenwerkingsakkoorden met de gewestelijke werkgeversorganisaties en andere bedrijfsorganisaties.

• De knowhow van onze medewerkers.

Waarden
Alles wat we doen, steunt op onze intrinsieke waarden en beleidsprincipes:

• Sociale markteconomie.

• Duurzame ontwikkeling.

• Ethisch ondernemen.

• Deugdelijk bestuur.

• Overleg.

• Zelfregulering.

Intern steunt onze werking op:

• Een geëngageerde dienstverlening aan de sectoren en ondernemingen.

• Integriteit en ethiek van onze medewerkers.

• Teamgeest.

• Efficiënt beheer van onze middelen.Lees meer over Wat doen we

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.