De weg (terug) naar de arbeidsmarkt voor 50+

Voor die specialisatie in loopbaantransitie staat de afdeling ‘career management’ in, die outplacement, jobcoaching en vormingsactiviteiten groepeert. Centraal in die aanpak staan waarden zoals het belang van de menselijke aspecten, wederzijds respect, luisterbereidheid en actie. Die waarden heeft Daoust gebundeld op twee banners: “We love solutions” en “Welcome to the family”.

De consultants van het ‘career management’-team delen één ambitie: elke kandidaat weer centraal stellen in zijn eigen loopbaan, hem helpen een betere toekomst voor zichzelf uit te tekenen en hem ondersteunen in de verschillende fases van zijn project. Loopbaandiversiteit en ervaringen zijn stuk voor stuk troeven die helpen de programma's voortdurend te verrijken. Projectcoördinator Laetitita Alandry: "Onze aanpak berust op een globale en doelgerichte methodologie afgestemd op de verschillende begeleidingsfases en doelgroepen. Bij de uitvoering ervan letten we er ook op dat alles op een aangename en uitgesproken positieve manier verloopt."

Daoust begeleidt zeer diverse doelgroepen bij hun loopbaantraject: werkzoekenden, (ontslagen) werknemers, mannen en vrouwen met verschillende opleidings- en bekwaamheidsniveaus, met of zonder ervaring, jonger en minder jong.

Na de eerste loopbaanbegeleidingen die Daoust aanbood in samenwerking met Actiris, heeft de onderneming beslist om officieel aan jobcoaching te doen. Daarvoor werkt ze ook samen met de VDAB en Forem.

"Hoofddoel van het project is kandidaten ouder dan 50 te integreren en/of re-integreren op de arbeidsmarkt. Het project past in een ruimer beleid op het vlak van diversiteit en MVO. We willen een impact hebben op stereotiepe beeldvorming rond die categorie werkzoekenden, door specifiek in te zetten op hun re-integratie," vertelt Laetitita Alandry verder. 

Om actief het imago van de oudere werknemers te helpen verbeteren werkt Daoust tegelijk op verschillende niveaus:

-        enerzijds via individuele en groepscoaching; 
-        anderzijds door hard te werken aan sensibilisering van werkgevers om seniorprofielen aan te werven, door:

  • sensibilisering voor werk voor 50+ bij alle nieuwe rekruteringconsultants bij Daoust via een opleiding in diversiteit,
  • externe opleidingen " 50+Emploi!" bestemd voor bedrijven die diversiteitsinstrumenten in huis willen halen,
  • sensibilisering voor werk voor 50+ bij alle Daoust-medewerkers via het intranet van de onderneming
  • een communicatiecampagne "Seniors Are Great" bij Daoust zelf, op haar intranet en op haar verschillende webpagina's; 

Het project verloopt dus op 3 niveaus:

  1. Bij Daoust zelf: bij de rekrutering en selectie van consultants, bij het onthaal en de integratie van de medewerkers van de onderneming, in het kader van het respect voor de waarden van de onderneming ("Welcome to the family"), en via interne communicatie die toegang geeft tot informatie bij het zoeken naar diversiteitsinstrumenten.
  2. Bij andere werkgevers, door sensibilisering en via kandidaten die begeleid worden door de jobcoachingdienst en dan voor uitzendwerk aan klanten worden voorgesteld;
  3. Bij de doelgroep: Daoust laat de deelnemers terug aansluiting vinden met hun vaardigheden. Het bedrijf maakt ze bewust van hun vermogen om die door te geven en helpt hen de stereotypering waarmee ze te maken krijgen onderuit te halen. Daoust werkt ook aan hun zelfvertrouwen, want dat is essentieel bij het zoeken naar werk.

Zo heeft Daoust in 2017 236 kandidaten begeleid. De uitstroom (uit de werkloosheid) van 60% (werk, opleiding, start van project als zelfstandige) ligt hoger dan het marktgemiddelde.

Daoust werd dankzij haar stevige groeicijfers en haar stijgende omzet in 2016 uitgeroepen tot onderneming van het jaar. Die wedstrijd bekroont Franstalige Belgische ondernemingen die zich onderscheiden door hun groei, innovatie, strategische visie en volharding.

Bovendien kreeg de afdeling ‘career management’ in 2017 de prestigieuze titel "Best Career Transition Company" (ondersteunings- en begeleidingsdiensten bij loopbaanheroriëntering en het zoeken naar werk) bij de HR Excellence Awards. Die prijs beloont de uitzonderlijke resultaten in vergelijking met het sectorgemiddelde, het efficiënte teamwerk dag in dag uit en het aanhoudende vertrouwen van klanten, partners en kandidaat-coachees.

Dankzij de zichtbaarheid via de HR Excellence Awards maakten 80 werkgevers die het evenement bijwoonden kennis met het project. Het project ‘50+Emploi’, dat in 2016 is gestart, loopt zeker nog tot 2020. Daoust blijft kandidaten voor coaching ontvangen, via Actiris en ook via mond-tot-mondreclame.

De onderneming wil werkgevers blijven sensibiliseren rond werk voor 50+ om die doelgroep in een ander daglicht te stellen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.