Hoe deelnemen? Het volstaat om een inschrijvingsformulier in te vullen voor één of meerdere categorieën (management, producten en diensten, productietechnieken en -processen, samenwerking met ontwikkelingslanden). De formulieren kunt u hier downloaden . Iedere categorie geeft tevens toegang tot de 'Young Talent' Award. Eén onderneming kan dus meerdere prijzen winnen.

 

In welke taal stel ik mijn dossier op? U heeft de keuze uit het Nederlands, het Frans of het Engels. Weet wel dat wie wenst deel te nemen aan de European Business Awards for the Environment, dat in het Engels zal moeten doen.

 

Wanneer moet ik mijn inschrijvingsformulier ten laatste terugsturen? Op 7 november 2019 op het volgende adres: dvp@vbo-feb.be U krijgt een ontvangstbevestiging via mail.

 

Wat is de timing?
1 augustus tot en met 7 november 2019: kandidatuur indienen
November 2019 en midden januari 2020: jurybespreking
9 januari 2020: mondelinge verdediging
10 december: laureaten selecteren.
Midden januari tot midden februari: promotiefilmpjes worden opgenomen van de 10 genomineerden.
16 maart 2020: officiële prijsuitreiking op het VBO.
Maart tot november 2020: procedure op Europees niveau voor de Belgische genomineerden.

 

In welke categorie moet ik mijn project inschrijven? Het is aan u om een keuze te maken en te bepalen in welke categorie uw project thuishoort.

 

De onderdelen van uw dossier? Elk dossier bestaat uit maximaal 6 pagina’s, exclusief bijlagen. Het eerste onderdeel is een ‘introductie’ (2 pagina’s) die het mogelijk maakt zich een globaal idee te vormen van het project en zijn voornaamste kenmerken. Vervolgens kunt u een korte samenvatting van maximaal 1 pagina toevoegen. Ten slotte beantwoordt u alle vragen op het formulier. Het volledige dossier mag niet meer dan 6 pagina’s beslaan.

U kunt ter illustratie nog bijlagen toevoegen aan uw kandidatuur.

 

Hoe deelnemen aan de Young Talent Award? De Young Talent Award wordt alleen door de Belgische jury uitgereikt. Er is geen equivalent op Europees niveau. De award wordt uitgereikt aan een onderneming (die over een ondernemingsnummer beschikt) die minstens één persoon tewerkstelt en waarvan de CEO of de gedelegeerd bestuurder jonger is dan 35 jaar op 16 maart 2020.

De winnaar van deze categorie wordt gekozen uit de ondernemingen die deelnemen in één van de vorige 5 categorieën. De ondernemingen die een gooi willen doen naar de award in deze bijkomende categorie, moeten dat aangeven op het deelnameformulier van één van de 5 overige categorieën. Eén onderneming kan dus verschillende awards winnen.

 

Ik kan niet op alle vragen van het inschrijvingsformulier antwoorden. Indien u moeite heeft om op een vraag te antwoorden, neem dan gerust contact op met het BBAE-secretariaat via mailto: mailto: mailto: dvp@vbo-feb.be of vb@vbo-feb.be. Onvolledige formulieren kunnen worden uitgesloten door het BBAE-secretariaat.

 

Mag ik foto’s of een video indienen? Dat kan. Bijlagen dienen ter illustratie en kunnen uw kandidatuur ondersteunen. De jury zal zich hoofdzakelijk baseren op het formulier en de antwoorden op de vragen. Indien de jury het nodig acht, zal zij met u contact opnemen om bijkomende informatie (cijfers/foto's) op te vragen voor de beoordeling van uw dossier.

 

Wat gebeurt er met mijn inschrijvingsformulier? Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt een jury samen van wetenschappers, journalisten, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van verschillende administraties die zich met milieu bezighouden. Die jury zal alle inschrijvingen ontvangen en samenkomen om een eerste selectie te maken. Uit 10 Belgische laureaten kiest de jury 3 winnaars.

Begin 2020 worden de namen van de winnaars bekendgemaakt tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van talrijke prominenten uit de politiek, de academische wereld en het bedrijfsleven. De 10 laureaten zullen kunnen meedingen naar de European Business Awards for the Environment. De Europese ceremonie vindt plaats in november 2020.

 

Wat voor bedrijven namen deel aan de vorige BBAE-edities? De wedstrijd staat open voor kleine en grote ondernemingen. Er is wel één voorwaarde aan verbonden: het project moet bijdragen aan een beter milieurendement van ondernemingen, producten of diensten. Wat de bedrijven betreft, hebben zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen uit verschillende sectoren al deelgenomen aan de Belgian Business Awards for the Environment.

Benieuwd wie de prijs eerder al in de wacht sleepte? Klik hier.

 

Kan ik enkel deelnemen aan de European Business Awards for the Environment? Neen, rechtstreeks deelnemen aan de Europese wedstrijd is niet mogelijk. Elk land organiseert zijn nationale milieuprijs. De Belgische laureaten zijn dan automatisch gekwalificeerd voor de European Business Awards for the Environment.


Hoe deelnemen aan de Europese wedstrijd? Als u bij de genomineerden 2019-2020 bent op Belgisch niveau, kunt u zich kandidaat stellen voor de Europese awards. De procedure verloopt online in het Engels, dit om een vlotter beheer van de vele kandidaturen uit de 28 lidstaten mogelijk te maken en een eerlijke behandeling te garanderen. Enkel voor de categorie Management creëerde men bij de EBAE twee subcategorieën met hun eigen laureaten: aan de ene kant ‘micro- en kleine ondernemingen’ (<50 werknemers en <10 miljoen euro omzet of balanstotaal), aan de andere kant ‘middelgrote en grote ondernemingen’ (de andere).

Op Belgisch niveau werd besloten geen subcategorie in te voeren, maar de jury heeft bij haar beraadslagingen altijd oog voor de verdienste van iedere kandidatuur naargelang van de beschikbare middelen. Kleine of grote ondernemingen hebben dus gelijke kansen om een prijs in de wacht te slepen!

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met vb@vbo-feb.be.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.