De Belgian Business Awards for the Environment worden toegekend in vijf categorieën:

Voor elke categorie is er een subcategorie waarvoor u zich kan inschrijven: "Jong talent"

Hieronder kan u het handboek vinden voor het regelement en verdere uitleg.

BBAE Handbook 2019

Het (de) ingevulde inschrijvingsformulier(en) kan u sturen naar Vanessa Biebel, vb@vbo-feb.be en Dominique Van Poucke dvp@vbo-feb.be
 

 • MANAGEMENT
  Degelijk beheer of management van de verantwoordelijkheden op maatschappelijk en milieugebied: inzenders moeten aantonen dat maatschappelijke en milieukwesties op een systematische en transparante wijze in het bedrijfsbeheer geïntegreerd worden.

> Het inschrijvingsformulier voor de categorie Management vindt u hier (NL) of hier (EN).

 • PRODUCTEN & DIENSTEN
  Succesvolle introductie van duurzame producten en diensten: inzenders moeten aantonen dat door een zorgvuldig ontwerp van producten en diensten een duurzame consumptie wordt bevorderd.

> Het inschrijvingsformulier voor de categorie Producten & Diensten vindt u hier (NL) of hier (EN).

 •  PROCESSEN
  Succesvolle introductie van productietechnologieën en processen: inzenders moeten aantonen dat natuurlijke rijkdommen efficiënter worden gebruikt en dat emissies doeltreffender worden vermeden dan bij de vorige best beschikbare technologie op het desbetreffende gebied en moeten de mogelijkheid van economische en maatschappelijke baten aantonen.

> Het inschrijvingsformulier voor de categorie Processen vindt u hier (NL) of hier (EN).

 • SAMENWERKEN MET ONTWIKKELINGSLANDEN 
  Daadwerkelijke samenwerking in internationale partnerschappen met organisaties uit andere sectoren: deze prijs erkent de wereldwijde dimensie van duurzame ontwikkeling en het belang van internationale samenwerking tussen verschillende sectoren. Prijzen in deze categorie zullen gaan naar succesvolle partnerschappen tussen een organisatie in de Europese Unie en één of meer organisaties in een ontwikkelingsland of een land met een overgangseconomie.

> Het inschrijvingsformulier voor de categorie Samenwerken met ontwikkelingslanden vindt u hier (NL) of hier (EN). 

 • BUSINESS EN BIODIVERSITEIT
  De Business and Biodiversity Award beloont een ondernemingsmodel, een beheersysteem, een product, een dienst, of een geslaagde internationale samenwerking met een significante bijdrage in de strijd tegen biodiversiteitsverlies en de ondersteuning van natuurlijke ecosystemen. De inzending mag worden georganiseerd door ondernemingen die bezig zijn met biodiversiteit op managementniveau of wanneer de positieve impact van hun beheersysteem,  product, dienst of internationale samenwerking inzake biodiversiteit als een relevante toegevoegde waarde wordt beschouwd.

> Het inschrijvingsformulier voor de categorie Business en Biodiversiteit vindt u hier (NL) of hier (EN).Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.