1.750 jongeren en 1.400 bedrijfsleiders, beslissers en experts tekenden present op Brussels Expo voor het VBO-Forum YOUNG TALENT IN ACTION.

YTIA_01102015


Tijdens de voormiddag werden deze jongeren – van 17 tot 27 jaar, leerlingen uit de 3de graad van het secundair onderwijs (alle richtingen) – uitgedaagd door een mooie plejade van CEO’s tijdens inspirerende keynotes, praktische workshops en speed datings. Aan het einde van de ochtendsessie konden de jongeren, door middel van een stemming, hun mening geven over vijf beweringen die op hen betrekking hadden.

In de namiddag werd plaats ingeruimd voor twee debatten en plenaire discussie met bedrijfsleiders, onderwijsspecialisten, vakbonden en, natuurlijk, jongeren. Centraal in beide debatten stond de vraag: ‘Wat zijn de sleutelremedies op het vlak van onderwijs- en arbeidsmarkthervormingen die de jongerentewerkstelling een boost kunnen geven?’ De acht aanwezige politieke kopstukken – Kris Peeters, Hilde Crevits, Alexander De Croo, Didier Gosuin, Joëlle Milquet, de kabinetschef van Philippe Muyters, Eliane Tillieux, Isabelle Weykmans – gingen vier aan vier in debat.

Het bezoek van Zijne Majesteit de Koning vormde de link tussen de voormiddag- en namiddagsessie. Samen met 9 bedrijfsleiders en 9 jongeren nam hij deel aan een geanimeerd rondetafelgesprek over het thema jongeren en jobs.

Zoals gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans in zijn uiteenzetting aantoonde, wijzen de cijfers uit dat de Belgische arbeidsmarkt te maken heeft met een driedubbele mismatch. De mismatch is kwantitatief: langs de ene kant zijn er nog veel werkzoekenden, maar toch blijven er terzelfder tijd nog vele tienduizenden vacatures openstaan. Hij is tevens kwalitatief: de competenties van de werkzoekenden stemmen niet altijd overeen met de gevraagde competenties in de vacatures. De mismatch heeft ook een geografische component: er is een gebrek aan mobiliteit op de arbeidsmarkt. Er zijn steden, arrondissementen, gebieden in ons land waar de werkloosheid hoog is en er zijn gebieden met veel vacatures, maar met te weinig kandidaten.

De voorbereidende werkgroepen, de stemming, de debatten en de interactie met de deelnemers leverden een rist waardevolle pistes op om de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. In haar slottoespraak bundelde VBO-voorzitster Michèle Sioen alle voorstellen in zes clusters: onderwijs, duaal leren, dynamische arbeidsmarkt, wendbaar werk, initiatieven van ondernemingen en eigen talentontwikkeling (een uitgebreid dossier leest u in ons VBO-magazine REFLECT ‘Meer jobs voor meer jongeren’).

> Klik hier voor een fotografisch verslag van de dag
> Klik hier voor de video-impressies van de voormiddag
> Zie ook VBO-Forum geeft aanzet om jeugdwerkloosheid met kwart te doen dalen

Blijf op de hoogte via www.youngtalentinaction.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.