WERK & SOCIALE ZEKERHEID

Arbeidsrecht (collectief & individueel) - Arbeidsmarkt en werkgelegenheid - Sociaal overleg en paritaire comités - Loon, loonvorming en lastenverlaging - Sociale zekerheid - Veiligheid en welzijn op het werk - Aanvullende pensioenen - Europese en internationale aangelegenheden - Sociaal controlebeleid - Arbeidsorganisatie en flexibiliteit - Sociale verkiezingen en sociale conflicten - Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het werk


Monica De Jonghe
Directeur-generaal
T + 32 2 515 09 12
ivn@vbo-feb.be


FISCALITEIT & INVESTERINGEN

Vennootschapsbelasting - Personenbelasting, indirecte belastingen (btw, accijnzen,...) en douane, in relatie met bedrijfsvoering - Europese fiscaliteit - Internationale fiscale conventies - Fiscaal controlebeleid - Micro-fiscaal beleid

Jean Baeten - Hoofd van het Fiscaal departementJean Baeten
Executive Manager
T + 32 2 515 08 63 
jb@vbo-feb.be

 

ECONOMIE & CONJUNCTUUR

Competitiviteit - Loonkosten - Begroting en overheidsfinanciën - Conjunctuuranalyse - Ontwikkeling van het economisch weefsel en ondernemerschap - Inflatie en index - Macro-fiscaal beleid - Kmo-beleid

Edward Roosens
Chief Economist
Executive Manager
T + 32 2 515 09 77
er@vbo-feb.be


RECHT & ONDERNEMING

Economisch recht en economische beroepen - Vennootschapsrecht - Corporate governance - Class Action en alternatieve geschillenregeling - Consumentenrecht - Intellectuele eigendom - Mededingingsrecht - Faillissement en wet op de continuïteit - Financieel recht - Boekhoudrecht - Contractenrecht - Gerechtelijk recht

Philippe Lambrecht
Bestuurder-secretaris-generaal
T + 32 2 515 08 82
sma@vbo-feb.be  


EUROPA & INTERNATIONAAL

Relaties met BUSINESSEUROPE, Europese parlementsleden, Europese Commissie en Europees Economisch en Sociaal Comité - Coördinatie federaal en regionaal niveau - Dispatching/sensibilisering EU-informatie m.b.t. bedrijfsdossiers - Bevordering interne markt - Vrij verkeer goederen en diensten - Diensten van algemeen economisch belang - Markttoegang (WTO, EU-handelsbeleid, vrijhandelsakkoorden,...)

Olivier Joris - Hoofd van het Europees departementOlivier Joris
Executive Manager
T + 32 2 515 08 34 
oj@vbo-feb.be

 

DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT

Energiebeleid  en -prijzen (Energie 2030, heffingen en bijdragen, bevoorradingszekerheid, marktwerking, hernieuwbare energie, energiemix, offshore, eco-efficiency,...) - Duurzame ontwikkeling (Emission Trading Scheme (ETS), Climate change, Reach, resource-efficiency, milieu, greening the economy,...) - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (in samenwerking met B&S)


Olivier Van der Maren - Adviseur bij het Economisch departementOlivier Van der Maren
Executive Manager

T + 32 2 515 08 30
ovm@vbo-feb.beOnze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.