De Belgische Baksteenfederatie is de sectorfederatie van de fabrikanten van baksteen en baksteenproducten en heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven uit de sector te behartigen en te verdedigen.

BBF
Belgische Baksteenfederatie
Kartuizersstraat 19, bus 19
1000 Brussel
T + 32 2 511 25 81
info@baksteen.be  
Contact
Kristin Aerts
aerts@baksteen.be
Voorzitter
Burt Nelissen
Directeur
Kristin Aerts
Oprichtingsdatum federatie
02/04/1947
Aantal leden
22
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
± 1.700
www.baksteen.be/
Facebook
Instagram
Pinterest
Linkedin


Burt Nelissen, Voorzitter
Kristin Aerts, Directeur

De Belgische Baksteenfederatie informeert en adviseert haar leden. Ze vertegenwoordigt de baksteensector zowel op Europees, federaal als regionaal niveau en zet zich in voor de duurzame economische, sociale, milieu- en klimaatbewuste groei van de sector.

Van klei tot keramisch materiaal, een eeuwenoude kunst die een industriële activiteit is geworden.

Onze Belgische industrie is lokaal verankerd en kent vele uitdagingen en moet zich aanpassen aan een steeds geavanceerder wetgevend, normatief en regelgevend kader.

De BBF heeft van haar leden de opdracht gekregen om verschillende domeinen te bewaken en de omstandigheden te verdedigen die gunstig zijn voor de ontwikkeling van de sector.

De prioritaire  domeinen van activiteit zijn:
• sociale en juridische aangelegenheden;
• energie, klimaat, milieu en duurzaamheid ;
• technische aspecten en normering;
• promotie en communicatie.

Ten slotte is BBF een intermediair aanspreekpunt tussen fabrikanten van keramische bouwmaterialen en bouwprofessionals (architecten, aannemers, ...). Via onze publicaties brengen we de door onze leden ontwikkelde productinnovaties onder de aandacht en communiceren we recente informatie over onderzoek en normalisatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.