De Belgische Petroleum Federatie (BPF) is de officiële woordvoerder van de voornaamste petroleummaatschappijen die actief zijn in de raffinage, marketing & distributie en opslag in België. Zij neemt die taak op zich tegenover de overheid, de verenigingen en de bevolking, voor de onderwerpen van algemeen belang voor de sector. Op deze manier dekt de BPF 100% van de raffinagecapaciteit en bijna 80% van de verkoop van brandstoffen in België.

BPF
Belgische Petroleum Federatie
Kunstlaan 39, bus 2  
1040 Brussel 
T + 32 2 508 30 00
F + 32 2 511 05 91
info@petrolfed.be
Contact
Jean-Benoît Schrans
Public Affairs & Communication Manager
T + 32 2 508 30 07
M +32 (0)497 511 575
info@petrolfed.be
Voorzitter
Bernadette Spinoy 
Secretaris-generaal
Jean-Pierre Van Dijk
Oprichtingsdatum federatie
26/10/1926
Aantal leden
12
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
6.399 (op datum van 31 december 2016)
http://www.petrolfed.be/


Bernadette Spinoy, Voorzitter
Jean-Pierre Van Dijk, Secretaris-generaal

De voornaamste taken van de BPF:

- zij houdt zich op de hoogte van alle kwesties die van belang zouden kunnen zijn voor haar leden. Zij onderhoudt daartoe regelmatige contacten met de bevoegde federale en gewestelijke overheden, en met alle betrokken instellingen en instanties;
- zij schept een kader waarbinnen de petroleumindustrie gemeenschappelijke standpunten kan uitwerken in verband met beleidskwesties en wetsvoorstellen, met name voor economische, sociale en milieu-aangelegenheden. Het mededingingsrecht wordt hierbij strikt nageleefd;
- zij verdedigt het beleid en de standpunten van de sector tegenover de publieke opinie, de federale en gewestelijke overheden, en alle betrokken instanties;
- zij vertegenwoordigt de petroleumindustrie in de onderhandelingen tussen sociale partners binnen de bevoegde paritaire comités;
- zij vertegenwoordigt de petroleumindustrie in de onderhandelingen over de programmaovereenkomst betreffende het Belgisch stelsel van de maximumverkoopprijzen van de petroleumproducten. Deze overeenkomst waarborgt de normale bevoorrading van het land.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.